Povjerljivost

  1. Odluka ESB od 27. prosinca 2010. o prijenosu povjerljivih podataka na temelju zajedničkog okvira za poslovne registre za statističke potrebe (ESB/2010/33), SL L 6, 11.1.2011., str. 37,
  2. Preporuka ESB od 27. ožujka 2014. o zajedničkim pravilima i minimalnim standardima zaštite povjerljivosti statističkih podataka koje prikuplja ESB-a uz pomoć nacionalnih središnjih banaka (ESB/2014/14), SL C 186, 27.3.2014., str. 1,
  3. Smjernica (EU) 2016/256 ESB od 5. veljače 2016. o proširenju zajedničkih pravila i minimalnih standarda za zaštitu povjerljivosti statističkih podataka koje ESB-a prikuplja uz pomoć nacionalnih središnjih banaka na nacionalna nadležna tijela država članica sudionica i Europsku središnju banku u okviru njezinih nadzornih funkcija  (ESB/2016/1), SL L 47, 25.2.2016., str. 16,