Luottamuksellisuus

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi (EKP/1998/NP28), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 72.Lisätietoja
  2. EKP:n päätös, annettu 27 päivänä joulukuuta 2010, luottamuksellisten tietojen toimittamisesta yritysrekistereitä koskevassa yhteisessä kehyksessä (EKP/2010/33), EUVL L 6, 11.1.2011, s. 37.
  3. EKP:n suositus, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi (EKP/2014/14), EUVL C 186, 27.3.2014, s. 1.
  4. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/256, annettu 5 päivänä helmikuuta 2016, EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamista koskevien yhteisten sääntöjen ja vähimmäisvaatimusten ulottamisesta koskemaan osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja Euroopan keskuspankkia sen hoitaessa valvontatehtäviään  (EKP/2016/1), EUVL L 47, 25.2.2016, s. 16.
  5. EKP:n päätös (EU) 2017/1258, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, luottamuksellisten tilastotietojen luovuttamista yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle koskevan päätöksentekovallan siirtämisestä (EKP/2017/22), EUVL L 179, 12.7.2017, s. 39.