Menu

Fortrolighed

  1. ECB's retningslinje af 22. december 1998 om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af den individuelle statistiske information, der indsamles af ECB med bistand fra de nationale centralbanker (ECB/1998/NP28), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 72.Læs mere
  2. ECB's afgørelse af 27. december 2010 om overførsel af fortrolige data i henhold til den fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål  (ECB/2010/33), EUT L 6 af 11.1.2011, s. 37.
  3. ECB's henstilling af 27. marts 2014 om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af statistisk information indsamlet af ECB med bistand fra de nationale centralbanker (ECB/2014/14), EUT C 186 af 27.3.2014, s. 1.
  4. ECB's retningslinje (EU) 2016/256 af 5. februar 2016 om udvidelsen af fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortrolig statistisk information, der indsamles af ECB med bistand fra de nationale centralbanker, til at omfatte de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater og ECB i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver  (ECB/2016/1), EUT L 47 af 25.2.2016, s. 16.
  5. ECB's afgørelse (EU) 2017/1258 af 5. juli 2017 om delegation af afgørelser om overførslen af fortrolig statistisk information til Den Fælles Afviklingsinstans (ECB/2017/22), EUT L 179 af 12.7.2017, s. 39.