ECB/1998/NP28

  1. ECB:s riktlinje av den 22 december 1998 om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda vissa individuella statistiska uppgifter som samlats in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna (bilaga III till ECB/2000/12) (ECB/1998/NP28), EGT L 55, 24.2.2001, s. 72.

    Ytterligare information

       
      Bilaga III till beslut ECB/2000/12