Menu

ECB/1998/NP28

  1. Richtsnoer van de ECB van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de statistische gegevens die door de ECB worden verzameld, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken (ECB/1998/NP28), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 72.

    Aanvullende informatie

       
      Bijlage III bij Besluit ECB/2000/12.