Menu

EKP/1998/NP28

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi (EKP/1998/NP28), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 72.

    Lisätietoja

       
      Päätöksen EKP/2002/12 liite III