ECB/1998/NP28

  1. ECB's retningslinje af 22. december 1998 om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af den individuelle statistiske information, der indsamles af ECB med bistand fra de nationale centralbanker (ECB/1998/NP28), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 72.

    Læs mere

       
      Bilag III til afgørelse ECB/2000/12