Externa transaktioner och positioner

  1. ECB:s riktlinje av den 9 december 2011 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (omarbetning) (ECB/2011/23), EUT L 65, 3.3.2012, s. 1.Ytterligare information
    1. ECB:s riktlinje av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik  (ECB/2013/25), EUT L 247, 18.9.2013, s. 38.
    2. ECB:s riktlinje (EU) 2016/231 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik  (ECB/2015/39), EUT L 41, 18.2.2016, s. 28.
    3. ECB:s riktlinje (EU) 2018/1151 av den 2 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2018/19), EUT L 209, 20.8.2018, s. 2.
  2. ECB:s rekommendation av den 9 december 2011 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2011/24), EUT C 64, 3.3.2012, s. 1.Ytterligare information
    1. ECB:s rekommendation av den 23 januari 2014 om ändring av rekommendation ECB/2011/24 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik  (ECB/2014/2), EUT C 51, 22.2.2014, s. 1.