Zunanje transakcije in stanja

  1. Smernica ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (prenovitev) (ECB/2011/23), UL L 65, 3. 3. 2012, str. 1.Dodatne informacije
    1. Smernica ECB z dne 30. julija 2013 o spremembah Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2013/25), UL L 247, 18. 9. 2013, str. 38.
    2. Smernica ECB (EU) 2016/231 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2015/39), UL L 41, 18. 2. 2016, str. 28.
    3. Smernica ECB (EU) 2018/1151 z dne 2. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2018/19), UL L 209, 20. 8. 2018, str. 2.
  2. Priporočilo ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2011/24), UL C 64, 3. 3. 2012, str. 1.Dodatne informacije
    1. Priporočilo ECB z dne 23. januarja 2014 o spremembi Priporočila ECB/2011/24 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2014/2), UL C 51, 22. 2. 2014, str. 1.