Zahraničné transakcie a pozície

  1. Usmernenie ECB z 9. decembra 2011 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (prepracované znenie) (ECB/2011/23), Ú. v. EÚ L 65, 3. 3. 2012, s. 1.Dodatočné informácie
    1. Usmernenie ECB z 30. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky  (ECB/2013/25), Ú. v. EÚ L 247, 18. 9. 2013, s. 38.
    2. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/231 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky  (ECB/2015/39), Ú. v. EÚ L 41, 18. 2. 2016, s. 28.
    3. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/1151 z 2. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2018/19), Ú. v. EÚ L 209, 20. 8. 2018, s. 2.
  2. Odporúčanie ECB z 9. decembra 2011 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2011/24), Ú. v. EÚ C 64, 3. 3. 2012, s. 1.Dodatočné informácie
    1. Odporúčanie ECB z 23. januára 2014, ktorým sa mení odporúčanie ECB/2011/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2014/2), Ú. v. EÚ C 51, 22. 2. 2014, s. 1.