Tranzacții și poziții externe

  1. Orientarea BCE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (reformare) (BCE/2011/23), JO L 65, 3.3.2012, p. 1.Informaţii suplimentare
    1. Orientarea BCE din 30 iulie 2013 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe  (BCE/2013/25), JO L 247, 18.9.2013, p. 38.
    2. Orientarea (UE) 2016/231 a BCE din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe  (BCE/2015/39), JO L 41, 18.2.2016, p. 28.
    3. Orientarea (UE) 2018/1151 a BCE din 2 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (BCE/2018/19), JO L 209, 20.8.2018, p. 2.
  2. Recomandarea BCE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe  (BCE/2011/24), JO C 64, 3.3.2012, p. 1.
    1. Recomandarea BCE din 23 ianuarie 2014 de modificare a Recomandării BCE/2011/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (BCE/2014/2), JO C 51, 22.2.2014, p. 1.