Transakcje i pozycje zagraniczne

  1. Wytyczne EBC z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (wersja przekształcona) (EBC/2011/23), Dz.U. L 65 z 3.3.2012, str. 1.Dodatkowe informacje
    1. Wytyczne EBC z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej  (EBC/2013/25), Dz.U. L 247 z 18.9.2013, str. 38.
    2. Wytyczne EBC (UE) 2016/231 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej  (EBC/2015/39), Dz.U. L 41 z 18.2.2016, str. 28.
    3. Wytyczne EBC (UE) 2018/1151 z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2018/19), Dz.U. L 209 z 20.8.2018, str. 2.
  2. Zalecenie EBC z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2011/24), Dz.U. C 64 z 3.3.2012, str. 1.Dodatkowe informacje
    1. Zalecenie EBC z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające zalecenie EBC/2011/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2014/2), Dz.U. C 51 z 22.2.2014, str. 1.