Externe stromen en standen

  1. Richtsnoer van de ECB van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (herschikking) (ECB/2011/23), PB L 65 van 3.3.2012, blz. 1.Aanvullende informatie
    1. Richtsnoer van de ECB van 30 juli 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (ECB/2013/25), PB L 247 van 18.9.2013, blz. 38.
    2. Richtsnoer (EU) 2016/231 van de ECB van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken  (ECB/2015/39), PB L 41 van 18.2.2016, blz. 28.
    3. Richtsnoer (EU) 2018/1151 van de ECB van 2 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken  (ECB/2018/19), PB L 209 van 20.8.2018, blz. 2.
  2. Aanbeveling van de ECB van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (ECB/2011/24), PB C 64 van 3.3.2012, blz. 1.Aanvullende informatie
    1. Aanbeveling van de ECB van 23 januari 2014 tot wijziging van Aanbeveling ECB/2011/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (ECB/2014/2), PB C 51 van 22.2.2014, blz. 1.