Tranżazzjonijiet u pożizzjonijiet esterni

  1. Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (riformulazzjoni) (BĊE/2011/23), ĠU L 65, 3.3.2012, pġ. 1.Aktar tagħrif
    1. Linja Gwida tal-BĊE tat-30 ta’ Lulju 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar l-obbligi ta’ rapportar statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna  (BĊE/2013/25), ĠU L 247, 18.9.2013, pġ. 38.
    2. Linja Gwida (UE) 2016/231 tal-BĊE tas-26 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna  (BĊE/2015/39), ĠU L 41, 18.2.2016, pġ. 28.
    3. Linja Gwida (UE) 2018/1151 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2018/19), ĠU L 209, 20.8.2018, pġ. 2.
  2. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2011/24), ĠU C 64, 3.3.2012, pġ. 1.Aktar tagħrif
    1. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-23 ta’ Jannar 2014 li temenda r-Rakkomandazzjoni BĊE/2011/24 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2014/2), ĠU C 51, 22.2.2014, pġ. 1.