Ārējiedarījumiunposteņi

  1. ECB pamatnostādne (2011. gada 9. decembris) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) (ECB/2011/23), OV L 65, 3.3.2012, 1. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Pamatnostādne (2013. gada 30. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā  (ECB/2013/25), OV L 247, 18.9.2013, 38. lpp..
    2. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/231 (2015. gada 26. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā  (ECB/2015/39), OV L 41, 18.2.2016, 28. lpp..
    3. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/1151 (2018. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2018/19), OV L 209, 20.8.2018, 2. lpp..
  2. ECB Ieteikums (2011. gada 9. decembris) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2011/24), OV C 64, 3.3.2012, 1. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Ieteikums (2014. gada 23. janvāris), ar ko groza Ieteikumu ECB/2011/24 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā  (ECB/2014/2), OV C 51, 22.2.2014, 1. lpp..