Išorės sandoriai ir likučiai

  1. 2011 m. gruodžio 9 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (nauja redakcija) (ECB/2011/23), OL L 65, 2012 3 3, p. 1.Papildoma informacija
    1. 2013 m. liepos 30 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje  (ECB/2013/25), OL L 247, 2013 9 18, p. 38.
    2. 2015 m. lapkričio 26 d. ECB gairės (ES) 2016/231, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje  (ECB/2015/39), OL L 41, 2016 2 18, p. 28.
    3. 2018 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2018/1151, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2018/19), OL L 209, 2018 8 20, p. 2.
  2. 2011 m. gruodžio 9 d. ECB rekomendacija dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2011/24), OL C 64, 2012 3 3, p. 1.Papildoma informacija
    1. 2014 m. sausio 23 d. ECB rekomendacija, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ECB/2011/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2014/2), OL C 51, 2014 2 22, p. 1.