Külső műveletek és pozíciók

  1. Az EKB iránymutatása (2011. december 9.) az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (átdolgozás) (EKB/2011/23), HL L 65., 2012.3.3., 1. o.Kiegészítő információ
    1. Az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló 2013. július 30-i EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról szóló EKBi iránymutatás (EKB/2013/25), HL L 247., 2013.9.18., 38. o.
    2. Az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. november 26-i (EU) 2016/231 EKBi iránymutatás (EKB/2015/39), HL L 41., 2016.2.18., 28. o.
    3. Az EKB (EU) 2018/1151 iránymutatása (2018. augusztus 2.) az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/19), HL L 209., 2018.8.20., 2. o.
  2. Az EKB ajánlása (2011. december 9.) az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2011/24), HL C 64., 2012.3.3., 1. o.Kiegészítő információ
    1. Az EKB 2014. január 23-i ajánlása az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/24 ajánlás módosításáról (EKB/2014/2), HL C 51., 2014.2.22., 1. o.