Vanjske transakcije i pozicije

  1. Smjernica ESB od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike (preinačena) (ESB/2011/23), SL L 65, 3.3.2012., str. 1.
    1. Smjernica ESB od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike  (ESB/2013/25), SL L 247, 18.9.2013., str. 38.
    2. Smjernica (EU) 2016/231 ESB od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike  (ESB/2015/39), SL L 41, 18.2.2016., str. 28.
    3. Smjernica (EU) 2018/1151 ESB od 2. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike (ESB/2018/19), SL L 209, 20.8.2018., str. 2.