Ulkomaiset taloustoimet ja varannot

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (uudelleenlaadittu) (EKP/2011/23), EUVL L 65, 3.3.2012, s. 1.Lisätietoja
    1. EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta  (EKP/2013/25), EUVL L 247, 18.9.2013, s. 38.
    2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/231, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta  (EKP/2015/39), EUVL L 41, 18.2.2016, s. 28.
    3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/1151, annettu 2 päivänä elokuuta 2018, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta (EKP/2018/19), EUVL L 209, 20.8.2018, s. 2.
  2. EKP:n suositus, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2011/24), EUVL C 64, 3.3.2012, s. 1.Lisätietoja
    1. EKP:n suositus, annettu 23 päivänä tammikuuta 2014, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annetun suosituksen EKP/2011/24 muuttamisesta (EKP/2014/2), EUVL C 51, 22.2.2014, s. 1.