Menu

Maksebilansitehingud ja välispositsioonid

  1. EKP suunis, 9. detsember 2011, EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (uuesti sõnastatud) (EKP/2011/23), ELT L 65, 3.3.2012, lk 1.Täiendav teave
    1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas, 30. juuli 2013  (EKP/2013/25), ELT L 247, 18.9.2013, lk 38.
    2. EKP suunis (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas  (EKP/2015/39), ELT L 41, 18.2.2016, lk 28.
    3. EKP suunis (EL) 2018/1151, 2. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2018/19), ELT L 209, 20.8.2018, lk 2.
  2. EKP soovitus, 9. detsember 2011, EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2011/24), ELT C 64, 3.3.2012, lk 1.Täiendav teave
    1. EKP soovitus, millega muudetakse soovitust EKP/2011/24 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas, 23. jaanuar 2014 (EKP/2014/2), ELT C 51, 22.2.2014, lk 1.