Eksterne transaktioner og positioner

  1. ECB's retningslinje af 9. december 2011 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (omarbejdning) (ECB/2011/23), EUT L 65 af 3.3.2012, s. 1.Læs mere
    1. ECB's retningslinje af 30. juli 2013 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker  (ECB/2013/25), EUT L 247 af 18.9.2013, s. 38.
    2. ECB's retningslinje (EU) 2016/231 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker  (ECB/2015/39), EUT L 41 af 18.2.2016, s. 28.
    3. ECB's retningslinje (EU) 2018/1151 af 2. august 2018 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2018/19), EUT L 209 af 20.8.2018, s. 2.
  2. ECB's henstilling af 9. december 2011 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2011/24), EUT C 64 af 3.3.2012, s. 1.Læs mere
    1. ECB's henstilling af 23. januar 2014 om ændring af henstilling ECB/2011/24 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2014/2), EUT C 51 af 22.2.2014, s. 1.