Vnější transakce a pozice

  1. Obecné zásady ECB ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (přepracované znění) (ECB/2011/23), Úř. věst. L 65, 3. 3. 2012, s. 1.Dodatečné informace
    1. Obecné zásady ECB ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky  (ECB/2013/25), Úř. věst. L 247, 18. 9. 2013, s. 38.
    2. Obecné zásady ECB (EU) 2016/231 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky  (ECB/2015/39), Úř. věst. L 41, 18. 2. 2016, s. 28.
    3. Obecné zásady ECB (EU) 2018/1151 ze dne 2. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky  (ECB/2018/19), Úř. věst. L 209, 20. 8. 2018, s. 2.
  2. Doporučení ECB ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2011/24), Úř. věst. C 64, 3. 3. 2012, s. 1.Dodatečné informace
    1. Doporučení ECB ze dne 23. ledna 2014, kterým se mění doporučení ECB/2011/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2014/2), Úř. věst. C 51, 22. 2. 2014, s. 1.