Menu

ECB/2011/24

  1. Odporúčanie ECB z 9. decembra 2011 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2011/24), Ú. v. EÚ C 64, 3. 3. 2012, s. 1.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Odporúčanie ECB zo 16. júla 2004 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (ECB/2004/16), Ú. v. EÚ C 292, 30. 11. 2004, s. 21.
    2. Odporúčanie ECB z 31. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie ECB/2004/16 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv  (ECB/2007/4), Ú. v. EÚ C 136, 20. 6. 2007, s. 6.