BCE/2011/23

  1. Orientarea BCE din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (reformare) (BCE/2011/23), JO L 65, 3.3.2012, p. 1.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 16 iulie 2004 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor privind balanța de plăți și poziția investițională internațională, precum și situația rezervelor internaționale  (BCE/2004/15), JO L 354, 30.11.2004, p. 34.
    2. Orientarea BCE din 31 mai 2007 de modificare a Orientării BCE/2004/15 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, precum şi situaţia rezervelor internaţionale  (BCE/2007/3), JO L 159, 20.6.2007, p. 48.