Menu

ECB/2011/23

 1. Richtsnoer van de ECB van 9 december 2011 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (herschikking) (ECB/2011/23), PB L 65 van 3.3.2012, blz. 1.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 16 juli 2004 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2004/15), PB L 354 van 30.11.2004, blz. 34.
   1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 2 mei 2003 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2003/7), PB L 131 van 28.5.2003, blz. 20.
    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 11 mei 2000 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale reserves en de internationale investeringspositie (ECB/2000/4), PB L 168 van 23.6.2001, blz. 25.
     1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 1 december 1998 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken inzake de internationale investeringspositie (ECB/1998/17), PB L 115 van 4.5.1999, blz. 47.
  2. Richtsnoer van de ECB van 31 mei 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2004/15 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2007/3), PB L 159 van 20.6.2007, blz. 48.
  3. Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - b)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen, 10.7.2007.