BĊE/2011/23

 1. Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (riformulazzjoni) (BĊE/2011/23), ĠU L 65, 3.3.2012, pġ. 1.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta’ Gwida tal-BĊE tas-16 ta’ Lulju, 2004, dwar l-obbligi tar-rappurtaġġ ta’ l-istatistika tal-BĊE fil-qasam ta’ l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment, u l-mudell tar-riżervi internazzjonali (BĊE/2004/15), ĠU L 354, 30.11.2004, pġ. 34.
   1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta’ Gwida tal-BĊE tat-2 ta’ Mejju 2003 dwar il-ħtiġiet tar-rappurtaġġ ta’ l-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-bilanċi tal-pagamenti u ta’ l-istatistika fl-investimenti internazzjonali, u l-mudell tal-forma tar-riservi internazzjonali (BĊE/2003/7), ĠU L 131, 28.5.2003, pġ. 20.
  2. Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-31 ta' Mejju 2007 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2004/15 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-pożizzjoni internazzjonali ta' l-investiment, u l-mudell tar-riżervi internazzjonali  (BĊE/2007/3), ĠU L 159, 20.6.2007, pġ. 48.
  3. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali [1 a) - b)]. Prodott mill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, 10.7.2007.