Menu

ECB/2011/23

 1. 2011 m. gruodžio 9 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (nauja redakcija) (ECB/2011/23), OL L 65, 2012 3 3, p. 1.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2004 m. liepos 16 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone (ECB/2004/15), OL L 354, 2004 11 30, p. 34.
   1. 2004 m. liepos 16 d. ECB gairių dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone, klaidų ištaisymas (ECB/2004/15), OL L 301, 2007 11 20, p. 28.
  2. 2007 m. gegužės 31 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone  (ECB/2007/3), OL L 159, 2007 6 20, p. 48.
  3. Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - b)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2007 7 10.