Menu

ESB/2011/23

  1. Smjernica ESB od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike (preinačena) (ESB/2011/23), SL L 65, 3.3.2012., str. 1.

    1. : Smjernica ESB od 16. srpnja 2004. o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području statistike platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja te obrasca međunarodnih pričuva  (ESB/2004/15), SL L 354, 30.11.2004., str. 34.
    2. Smjernica ESB od 31. svibnja 2007. o izmjeni Smjernice ESB/2004/15 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području statistike platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja te obrasca međunarodnih pričuva (ESB/2007/3), SL L 159, 20.6.2007., str. 48.