Statistică monetară și statistică privind instituțiile și piețele financiare

 1. Decizia BCE din 19 august 2010 privind nerespectarea cerinţelor de raportare statistică (BCE/2010/10), JO L 226, 28.8.2010, p. 48.
  1. Decizia (UE) 2016/244 a BCE din 18 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică (BCE/2015/50), JO L 45, 20.2.2016, p. 13.
  2. Decizia (UE) 2017/468 a BCE din 26 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică  (BCE/2017/5), JO L 77, 22.3.2017, p. 1.
  3. Decizia BCE/2010/10. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 22.3.2017, p. .
 2. Orientarea BCE din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare  (BCE/2012/21), JO L 307, 7.11.2012, p. 89.
 3. Recomandarea BCE din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/22), JO C 339, 7.11.2012, p. 1.
 4. Regulamentul (UE) NR. 1071/2013 al BCE din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33), JO L 297, 7.11.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
  1. Regulamentul (UE) NR. 1375/2014 al BCE din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51), JO L 366, 20.12.2014, p. 77.
 5. Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al BCE din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare (reformare)  (BCE/2013/34), JO L 297, 7.11.2013, p. 51.Informaţii suplimentare
  1. Regulamentul BCE din 8 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare  (BCE/2014/30), JO L 205, 12.7.2014, p. 14.
 6. Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (reformare)  (BCE/2013/38), JO L 297, 7.11.2013, p. 73.Informaţii suplimentare
 7. Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind cerinţele de raportare statistică aplicabile oficiilor poştale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituţii financiare nemonetare din zona euro (reformare)  (BCE/2013/39), JO L 297, 7.11.2013, p. 94.Informaţii suplimentare
 8. Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în tranzacţii de securitizare (reformare)  (BCE/2013/40), JO L 297, 7.11.2013, p. 107.Informaţii suplimentare
 9. Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 al BCE din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăţi  (BCE/2013/43), JO L 352, 17.12.2013, p. 18.
 10. Recomandarea BCE din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăţi (BCE/2013/44), JO C 5, 9.1.2014, p. 1.
 11. Decizia BCE din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/6), JO L 104, 8.4.2014, p. 72.
  1. Decizia (UE) 2016/868 a BCE din 18 mai 2016 de modificare a Deciziei BCE/2014/6 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/14), JO L 144, 1.6.2016, p. 99.
 12. Recomandarea BCE din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/7), JO C 103, 8.4.2014, p. 1.
 13. Orientarea BCE din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (reformare) (BCE/2014/15), JO L 340, 26.11.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea (UE) 2015/571 a BCE din 6 noiembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2014/43), JO L 93, 9.4.2015, p. 82.
  2. Orientarea (UE) 2016/450 a BCE din 4 decembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2015/44), JO L 86, 1.4.2016, p. 42.
  3. Orientarea (UE) 2017/148 a BCE din 16 decembrie 2016 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2016/45), JO L 26, 31.1.2017, p. 1.
  4. Orientarea BCE/2014/15. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene  JO L , 1.2.2017, p. .
  5. Orientarea (UE) 2018/877 a BCE din 1 iunie 2018 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2018/17), JO L 154, 18.6.2018, p. 22.
  6. Orientarea (UE) 2019/1386 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2019/18), JO L 232, 6.9.2019, p. 1.
 14. Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 al BCE din 26 noiembrie 2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare  (BCE/2014/48), JO L 359, 16.12.2014, p. 97.
  1. Regulamentul (UE) 2015/1599 al BCE din 10 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2015/30), JO L 248, 24.9.2015, p. 45.
  2. Regulamentul (UE) 2019/113 al BCE din 7 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare  (BCE/2018/33), JO L 23, 25.1.2019, p. 19.
  3. Regulamentul (UE) 2019/1677 al BCE din 27 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2019/29), JO L 257, 8.10.2019, p. 18.
 15. Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 al BCE din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50), JO L 366, 20.12.2014, p. 36.
 16. Decizia (UE) 2015/32 a BCE din 29 decembrie 2014 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (BCE/2014/62), JO L 5, 9.1.2015, p. 17.Informaţii suplimentare
 17. Regulamentul (UE) 2016/867 al BCE din 18 mai 2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit  (BCE/2016/13), JO L 144, 1.6.2016, p. 44.
 18. Orientarea BCE din 23 noiembrie 2017 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit  (BCE/2017/38), JO L 333, 15.12.2017, p. 66.
  1. Orientarea (UE) 2020/381 a BCE din 21 februarie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2017/2335 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2020/11), JO L 69, 6.3.2020, p. 46.
 19. Regulamentul (UE) 2018/231 al BCE din 26 ianuarie 2018 privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2), JO L 45, 17.2.2018, p. 3.
 20. Orientarea (UE) 2018/876 a BCE din 1 iunie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2018/16), JO L 154, 18.6.2018, p. 3.
  1. Orientarea (UE) 2019/1335 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării (UE) 2018/876 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate  (BCE/2019/17), JO L 2018, 8.8.2019, p. 47.
 21. Recomandarea BCE din 7 decembrie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate  (BCE/2018/36), JO C 21, 17.1.2019, p. 1.
 22. Decizia (UE) 2019/1348 a BCE din 18 iulie 2019 privind procedura de recunoaștere a statelor membre din afara zonei euro ca state membre raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/867 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2019/20), JO L 214, 16.8.2019, p. 3.
 23. Orientarea (UE) 2020/497 a BCE din 20 martie 2020 privind înregistrarea anumitor date de către autoritățile naționale competente în Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2020/16), JO L 106, 6.4.2020, p. 3.