Menu

Monetaire en bancaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen

 1. Besluit van de ECB van 19 augustus 2010 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten  (ECB/2010/10), PB L 226 van 28.8.2010, blz. 48.Aanvullende informatie
  1. Besluit (EU) 2016/244 van de ECB van 18 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten (ECB/2015/50), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 13.
  2. Besluit (EU) 2017/468 van de ECB van 26 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten  (ECB/2017/5), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 1.
  3. Besluit ECB/2010/10. Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 22.3.2017, blz. .
 2. Richtsnoer van de ECB van 26 september 2012 inzake het beheerskader betreffende de kwaliteit van gegevens voor de gecentraliseerde effectendatabase  (ECB/2012/21), PB L 307 van 7.11.2012, blz. 89.
 3. Aanbeveling van de ECB van 26 september 2012 inzake het beheerskader betreffende de kwaliteit van gegevens voor de Gecentraliseerde Effectendatabase (ECB/2012/22), PB C 339 van 7.11.2012, blz. 1.
 4. Verordening (EU) Nr. 1071/2013 van de ECB van 24 september 2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2013/33), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
  1. Verordening (EU) Nr. 1375/2014 van de ECB van 10 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1071/2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 77.
 5. Verordening (eu) nr. 1072/2013 van de ECB Van 24 september 2013 Met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven (herschikking) (ECB/2013/34), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 51.Aanvullende informatie
  1. Verordening van de ECB van 8 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven  (ECB/2014/30), PB L 205 van 12.7.2014, blz. 14.
 6. Verordening (eu) nr. 1073/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (herschikking)  (ECB/2013/38), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 73.Aanvullende informatie
 7. Verordening (eu) nr. 1074/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (herschikking)  (ECB/2013/39), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 94.Aanvullende informatie
 8. Verordening (eu) nr. 1075/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten (herschikking)  (ECB/2013/40), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 107.Aanvullende informatie
 9. Verordening (EU) nr. 1409/2013 van de ECB van 28 november 2013 betreffende betalingsstatistieken  (ECB/2013/43), PB L 352 van 17.12.2013, blz. 18.
 10. Aanbeveling van de ECB van 28 november 2013 betreffende betalingsstatistieken (ECB/2013/44), PB C 5 van 9.1.2014, blz. 1.
 11. Besluit van de ECB van 24 februari 2014 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/6), PB L 104 van 8.4.2014, blz. 72.
  1. Besluit (EU) 2016/868 van de ECB van 18 mei 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2016/14), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 99.
 12. Aanbeveling van de ECB van 24 februari 2014 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/7), PB C 103 van 8.4.2014, blz. 1.
 13. Richtsnoer van de ECB van 4 april 2014 betreffende monetaire en financiële statistieken (herschikking) (ECB/2014/15), PB L 340 van 26.11.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer (EU) 2015/571 van de ECB van 6 november 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2014/43), PB L 93 van 9.4.2015, blz. 82.
  2. Richtsnoer (EU) 2016/450 van de ECB van 4 december 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2015/44), PB L 86 van 1.4.2016, blz. 42.
  3. Richtsnoer (EU) 2017/148 van de ECB van 16 december 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2016/45), PB L 26 van 31.1.2017, blz. 1.
  4. Richtsnoer ECB/2014/15. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2017, blz. .
  5. Richtsnoer (EU) 2018/877 van de ECB van 1 juni 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2018/17), PB L 154 van 18.6.2018, blz. 22.
  6. Richtsnoer (EU) 2019/1386 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2019/18), PB L 232 van 6.9.2019, blz. 1.
 14. Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de ECB 26 november 2014 houdende geldmarktstatistieken  (ECB/2014/48), PB L 359 van 16.12.2014, blz. 97.
  1. Verordening (EU) 2015/1599 van de ECB van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30), PB L 248 van 24.9.2015, blz. 45.
  2. Verordening (EU) 2019/113 van de ECB van 7 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken  (ECB/2018/33), PB L 23 van 25.1.2019, blz. 19.
  3. Verordening (EU) 2019/1677 van de ECB van 27 september 2019 tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2019/29), PB L 257 van 8.10.2019, blz. 18.
 15. Verordening (EU) nr. 1374/2014 van de ECB van 28 november 2014 betreffende statistische rapportagevereisten voor verzekeringsinstellingen (ECB/2014/50), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 36.
 16. Besluit (EU) 2015/32 van de ECB van 29 december 2014 houdende vrijstellingen die toegekend kunnen worden krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), PB L 5 van 9.1.2015, blz. 17.Aanvullende informatie
 17. Verordening (EU) 2016/867 van de ECB van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2016/13), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 44.
 18. Richtsnoer van de ECB van 23 November 2017 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2017/38), PB L 333 van 15.12.2017, blz. 66.
  1. Richtsnoer (EU) 2020/381 van de ECB van 21 februari 2020 tot wijziging van Richtnsoer (EU) 2017/2335 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2020/11), PB L 69 van 6.3.2020, blz. 46.
 19. Verordening (EU) 2018/231 van de ECB van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen  (ECB/2018/2), PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3.
 20. Richtsnoer (EU) 2018/876 van de ECB van 1 juni 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen  (ECB/2018/16), PB L 154 van 18.6.2018, blz. 3.
  1. Richtsnoer (EU) 2019/1335 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2018/876 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2019/17), PB L 2018 van 8.8.2019, blz. 47.
 21. Aanbeveling van de ECB van 7 december 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen  (ECB/2018/36), PB C 21 van 17.1.2019, blz. 1.
 22. Besluit (EU) 2019/1348 van de ECB van 18 juli 2019 inzake de procedure voor de erkenning van niet-eurogebiedlidstaten als rapporterende lidstaten krachtens Verordening (EU) 2016/867 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2019/20), PB L 214 van 16.8.2019, blz. 3.
 23. Verordening (EU) 2020/533 van de ECB van 15 april 2020 betreffende de verlenging van de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens  (ECB/2020/23), PB L 119 van 17.4.2020, blz. 15.
 24. Richtsnoer (EU) 2020/497 van de ECB van 20 maart 2020 betreffende de registratie van bepaalde gegevens door de nationale bevoegde autoriteiten in het register van instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2020/16), PB L 106 van 6.4.2020, blz. 3.