Menu

Statistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u tas-swieq

 1. Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Awwissu 2010 dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika (BĊE/2010/10), ĠU L 226, 28.8.2010, pġ. 48.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni (UE) 2016/244 tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika (BĊE/2015/50), ĠU L 45, 20.2.2016, pġ. 13.
  2. Deċiżjoni (UE) 2017/468 tal-BĊE tas-26 ta’ Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika  (BĊE/2017/5), ĠU L 77, 22.3.2017, pġ. 1.
  3. Deċiżjoni BĊE/2010/10. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 22.3.2017, pġ. .
 2. Linja Gwida tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2012 dwar il-qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Bażi ta’ Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli  (BĊE/2012/21), ĠU L 307, 7.11.2012, pġ. 89.
 3. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2012 dwar il-qafas ta' mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Bażi ta’ Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (BĊE/2012/22), ĠU C 339, 7.11.2012, pġ. 1.
 4. Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-BĊE tal-24 ta’ Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (riformulazzjoni) (BĊE/2013/33), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
  1. Regolament (UE) Nru 1375/2014 tal-BĊE tal-10 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1071/2013 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33)  (BĊE/2014/51), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 77.
 5. Regolament (UE) nru 1072/2013 tal-BĊE tal-24 ta’ Settembru 2013 dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/34), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 51.Aktar tagħrif
  1. Regolament tal-BĊE tat-8 ta’ Lulju 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1072/2013 (BĊE/2013/34) dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji  (BĊE/2014/30), ĠU L 205, 12.7.2014, pġ. 14.
 6. Regolament (UE) nru 1073/2013 tal-BĊE tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/38), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 73.Aktar tagħrif
 7. Regolament (UE) nru 1074/2013 tal-BĊE tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar obbligi ta’ rapportar statistiku għal istituzzjonijiet ġiro tal-uffiċċji tal-posta li jirċievu depożiti mingħand residenti fiż-żona tal-euro li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji monetarji(riformulazzjoni)  (BĊE/2013/39), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 94.Aktar tagħrif
 8. Regolament (UE) nru 1075/2013 tal-BĊE tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/40), ĠU L 297, 7.11.2013, pġ. 107.Aktar tagħrif
 9. Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2013 dwar l-istatistika tal-ħlasijiet (BĊE/2013/43) (BĊE/2013/43), ĠU L 352, 17.12.2013, pġ. 18.
 10. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2013 dwar l-istatistika tal-ħlasijiet  (BĊE/2013/44), ĠU C 5, 9.1.2014, pġ. 1.
 11. Deċiżjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Frar 2014 dwar l-organizzazzjoni ta’ miżuri ta’ tħejjija għall-ġbir ta’ mikrodejta dwar il-kreditu għall-iżvilupp u l-produzzjoni tal-istatistika mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/6), ĠU L 104, 8.4.2014, pġ. 72.
  1. Deċiżjoni (UE) 2016/868 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/6 dwar l-organizzazzjoni ta' miżuri ta' tħejjija għall-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu għall-iżvilupp u l-produzzjoni tal-istatistika mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2016/14), ĠU L 144, 1.6.2016, pġ. 99.
 12. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Frar dwar l-organizzazzjoni ta’ miżuri ta’ tħejjija għall-ġbir ta’ mikrodejta dwar il-kreditu Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/7), ĠU C 103, 8.4.2014, pġ. 1.
 13. Linja Gwida tal-BĊE tal-4 ta’ April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (riformulazzjoni) (BĊE/2014/15), ĠU L 340, 26.11.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
  1. Linja Gwida (UE) 2015/571 tal-BĊE tas-6 ta' Novembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar l-istatistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2014/43), ĠU L 93, 9.4.2015, pġ. 82.
  2. Linja Gwida (UE) 2016/450 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2015/44), ĠU L 86, 1.4.2016, pġ. 42.
  3. Linja Gwida (UE) 2017/148 tal-BĊE tas-16 ta' Diċembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2016/45), ĠU L 26, 31.1.2017, pġ. 1.
  4. Linja Gwida BĊE/2014/15. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 1.2.2017, pġ. .
  5. Linja Gwida (UE) 2018/877 tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2018/17), ĠU L 154, 18.6.2018, pġ. 22.
  6. Linja Gwida (UE) 2019/1386 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2019/18), ĠU L 232, 6.9.2019, pġ. 1.
 14. Regolament tal-BĊE (UE) Nru 1333/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji  (BĊE/2014/48), ĠU L 359, 16.12.2014, pġ. 97.
  1. Regolament (UE) 2015/1599 tal-BĊE tal-10 ta' Settembru 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2015/30), ĠU L 248, 24.9.2015, pġ. 45.
  2. Regolament (UE) 2019/113 tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2018/33), ĠU L 23, 25.1.2019, pġ. 19.
  3. Regolament (UE) 2019/1677 tal-BĊE tas-27 ta’ Settembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2019/29), ĠU L 257, 8.10.2019, pġ. 18.
 15. Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-BĊE tat-28 ta' Novembru 2014 dwar rekwiżiti ta' rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (BĊE/2014/50), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 36.
 16. Deċiżjoni (UE) 2015/32 tal-BĊE tad-29 ta' Diċembru 2014 dwar id-derogi li jistgħu jingħataw skont ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 dwar statistika fir-rigward tal-attiv u l-passiv ta' fondi ta' investiment (BĊE/2013/38) (BĊE/2014/62), ĠU L 5, 9.1.2015, pġ. 17.Aktar tagħrif
 17. Regolament (UE) 2016/867 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2016 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu  (BĊE/2016/13), ĠU L 144, 1.6.2016, pġ. 44.
 18. Linja Gwida (UE) 2017/2335 tal-BĊE tat-23 ta' Novembru 2017 dwar il-proċeduri għall-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2017/38), ĠU L 333, 15.12.2017, pġ. 66.
  1. Linja Gwida (UE) 2020/381 tal-BĊE tal-21 ta’ Frar 2020 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2017/2335 dwar il-proċeduri għall-ġbir ta’ mikrodata dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu  (BĊE/2020/11), ĠU L 69, 6.3.2020, pġ. 46.
 19. Regolament (UE) 2018/231 tal-BĊE tas-26 ta' Jannar 2018 dwar rekwiżiti ta' rappurtar statistiku għal fondi tal-pensjoni (BĊE/2018/2), ĠU L 45, 17.2.2018, pġ. 3.Aktar tagħrif
 20. Linja Gwida (UE) 2018/876 tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2018 dwar id-Database tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD)  (BĊE/2018/16), ĠU L 154, 18.6.2018, pġ. 3.
  1. Linja Gwida (UE) 2019/1335 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2018/876 dwar ir-Reġistru ta' Dejta dwar Istituzzjonijiet u Affiljati (BĊE/2019/17), ĠU L 2018, 8.8.2019, pġ. 47.
 21. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2018 dwar ir-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati  (BĊE/2018/36), ĠU C 21, 17.1.2019, pġ. 1.
 22. Deċiżjoni (UE) 2019/1348 tal-BĊE tat-18 ta' Lulju 2019 dwar il-proċedura għar-rikonoxximent ta' Stati Membri li mhumiex taż-żona tal-euro bħala Stati Membri li jirrapportaw skont ir-Regolament (UE) 2016/867 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2019/20), ĠU L 214, 16.8.2019, pġ. 3.
 23. Regolament (UE) 2020/533 tal-BĊE tal-15 ta’ April 2020 dwar l-estensjoni ta’ skadenzi għar-rapportar ta’ informazzjoni statistika  (BĊE/2020/23), ĠU L 119, 17.4.2020, pġ. 15.
 24. Linja Gwida (UE) 2020/497 tal-BĊE tal-20 ta’ Marzu 2020 dwar ir-reġistrazzjoni ta’ ċerta data mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-Registru ta’ Data dwar Istituzzjonijiet u Affiljati (BĊE/2020/16), ĠU L 106, 6.4.2020, pġ. 3.