Pinigų ir finansų įstaigos bei rinkų statistika

 1. 2010 m. rugpjūčio 19 d. ECB sprendimas dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo  (ECB/2010/10), OL L 226, 2010 8 28, p. 48.Papildoma informacija
  1. 2015 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/244, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo (ECB/2015/50), OL L 45, 2016 2 20, p. 13.
  2. 2017 m. sausio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2017/468, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo  (ECB/2017/5), OL L 77, 2017 3 22, p. 1.
  3. Sprendimas ECB/2010/10. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 3 22, p. .
 2. 2012 m. rugsėjo 26 d. ECB gairės dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos (ECB/2012/21), OL L 307, 2012 11 7, p. 89.
 3. 2012 m. rugsėjo 26 d. ECB rekomendacija dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos  (ECB/2012/22), OL C 339, 2012 11 7, p. 1.
 4. 2013 m. rugsėjo 24 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija)(ECB/2013/33) (ECB/2013/33), OL L 297, 2013 11 7, p. 1.Papildoma informacija
  1. 2014 m. gruodžio 10 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1375/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (ECB/2014/51), OL L 366, 2014 12 20, p. 77.
 5. 2013 m. rugsėjo 24 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (nauja redakcija)(ECB/2013/34) (ECB/2013/34), OL L 297, 2013 11 7, p. 51.Papildoma informacija
  1. 2014 m. liepos 8 d. ECB reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos  (ECB/2014/30), OL L 205, 2014 7 12, p. 14.
 6. 2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija)(ECB/2013/38) (ECB/2013/38), OL L 297, 2013 11 7, p. 73.Papildoma informacija
 7. 2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1074/2013 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro įstaigoms, priimančioms indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansų įstaigų (nauja redakcija) (ECB/2013/39) (ECB/2013/39), OL L 297, 2013 11 7, p. 94.Papildoma informacija
 8. 2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/40) (ECB/2013/40), OL L 297, 2013 11 7, p. 107.Papildoma informacija
 9. 2013 m. lapkričio 28 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43), OL L 352, 2013 12 17, p. 18.
 10. 2013 m. lapkričio 28 d. ECB rekomendacija dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/44), OL C 5, 2014 1 9, p. 1.
 11. 2014 m. vasario 24 d. ECB sprendimas dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2014/6), OL L 104, 2014 4 8, p. 72.
  1. 2016 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/868, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14), OL L 144, 2016 6 1, p. 99.
 12. 2014 m. vasario 24 d. ECB rekomendacija dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2014/7), OL C 103, 2014 4 8, p. 1.
 13. 2014 m. balandžio 4 d. ECB gairės dėl pinigų ir finansų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2014/15), OL L 340, 2014 11 26, p. 1.Papildoma informacija
  1. 2014 m. lapkričio 6 d. ECB gairės (ES) 2015/571, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2014/43), OL L 93, 2015 4 9, p. 82.
  2. 2015 m. gruodžio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/450, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2015/44), OL L 86, 2016 4 1, p. 42.
  3. 2016 m. gruodžio 16 d. ECB gairės (ES) 2017/148, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2016/45), OL L 26, 2017 1 31, p. 1.
  4. Gairės ECB/2014/15. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 2 1, p. .
  5. 2018 m. birželio 1 d. ECB gairės (ES) 2018/877, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2018/17), OL L 154, 2018 6 18, p. 22.
  6. 2019 m. birželio 7 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2019/18) (ECB/2019/18), OL L 232, 2019 9 6, p. 1.
 14. 2014 m. lapkričio 26 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48), OL L 359, 2014 12 16, p. 97.
  1. 2015 m. rugsėjo 10 d. ECB reglamentas (ES) 2015/1599, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2015/30), OL L 248, 2015 9 24, p. 45.
  2. 2018 m. gruodžio 7 d. ECB reglamentas (ES) 2019/113, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos  (ECB/2018/33), OL L 23, 2019 1 25, p. 19.
  3. 2019 m. rugsėjo 27 d. ECB reglamentas (ES) 2019/1677, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2019/29), OL L 257, 2019 10 8, p. 18.
 15. 2014 m. lapkričio 28 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50), OL L 366, 2014 12 20, p. 36.
 16. 2014 m. gruodžio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2015/32 dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38)  (ECB/2014/62), OL L 5, 2015 1 9, p. 17.Papildoma informacija
 17. 2016 m. gegužės 18 d. ECB reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo  (ECB/2016/13), OL L 144, 2016 6 1, p. 44.
 18. 2017 m. lapkričio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38), OL L 333, 2017 12 15, p. 66.
 19. 2018 m. sausio 26 d. ECB reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų  (ECB/2018/2), OL L 45, 2018 2 17, p. 3.
 20. 2018 m. birželio 1 d. ECB gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16), OL L 154, 2018 6 18, p. 3.
  1. 2019 m. birželio 7 d. ECB gairės (ES) 2019/1335, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro  (ECB/2019/17), OL L 2018, 2019 8 8, p. 47.
 21. 2018 m. gruodžio 7 d. ECB rekomendacija dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/36), OL C 21, 2019 1 17, p. 1.
 22. 2019 m. liepos 18 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1348, kuriuo nustatoma tvarka, pagal kurią ne euro zonos valstybės narės pripažįstamos atskaitingosiomis valstybėmis narėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo  (ECB/2019/20), OL L 214, 2019 8 16, p. 3.