Monetarna statistika, statistika financijskih institucija i statistika financijskih tržišta

 1. Odluka ESB od 19. kolovoza 2010. o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva (ESB/2010/10), SL L 226, 28.8.2010., str. 48.
  1. Odluka (EU) 2016/244 ESB od 18. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2010/10 o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva (ESB/2015/50), SL L 45, 20.2.2016., str. 13.
  2. Odluka (EU) 2017/468 ESB оd 26. siječnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/10 o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva  (ESB/2017/5), SL L 77, 22.3.2017., str. 1.
  3. Odluka ESB/2010/10. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 22.3.2017., str. .
 2. Smjernica ESB od 26. rujna 2012. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka u centraliziranoj bazi podataka o vrijednosnim papirima (ESB/2012/21), SL L 307, 7.11.2012., str. 89.
 3. Uredba (EU) br. 1071/2013 ESB od 24. rujna 2013. o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (preinačeno) (ESB/2013/33), SL L 297, 7.11.2013., str. 1.
  1. Uredba ESB-a (EU) br. 1375/2014 od 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1071/2013 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2013/33) (ESB/2014/51), SL L 366, 20.12.2014., str. 77.
 4. Uredba (EU) br. 1072/2013 ESB od 24. rujna 2013. o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije (preinačeno) (ESB/2013/34), SL L 297, 7.11.2013., str. 51.
  1. Uredba ESB od 8. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1072/2013 (ESB/2013/34) o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije  (ESB/2014/30), SL L 205, 12.7.2014., str. 14.
 5. Uredba (EU) br. 1073/2013 ESB od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (preinačeno)  (ESB/2013/38), SL L 297, 7.11.2013., str. 73.
 6. Uredba (EU) br. 1074/2013 ESB od 18. listopada 2013. o statističkim izvještajnim zahtjevima za poštanske žiro institucije koje primaju depozite od nemonetarnih financijskih institucija rezidenata europodručja (preinačeno)  (ESB/2013/39), SL L 297, 7.11.2013., str. 94.
 7. Uredba (EU) br. 1075/2013 ESB od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza financijskih društava posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama (preinačeno)  (ESB/2013/40), SL L 297, 7.11.2013., str. 107.
 8. Uredba (EU) br. 1409/2013 ESB od 28. studenoga 2013. o statistici platnog prometa (ESB/2013/43), SL L 352, 17.12.2013., str. 18.
 9. Preporuka ESB od 28. studenoga 2013. o statistici platnog prometa (ESB/2013/44), SL C 5, 9.1.2014., str. 1.
 10. Odluka ESB od 24. veljače 2014. o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka (ESB/2014/6), SL L 104, 8.4.2014., str. 72.
  1. Odluka (EU) 2016/868 ESB od 18. svibnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2014/6 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka  (ESB/2016/14), SL L 144, 1.6.2016., str. 99.
 11. Preporuka ESB od 24. veljače 2014. o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka (ESB/2014/7), SL C 103, 8.4.2014., str. 1.
 12. Smjernica ESB-a od 4. travnja 2014. o monetarnoj i financijskoj statistici (preinačena)  (ESB/2014/15), SL L 340, 26.11.2014., str. 1.
  1. Smjernica (EU) 2015/571 ESB od 6. studenoga 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2014/43), SL L 93, 9.4.2015., str. 82.
  2. Smjernica (EU) 2016/450 ESB оd 4. prosinca 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2015/44), SL L 86, 1.4.2016., str. 42.
  3. Smjernica (EU) 2017/148 ESB od 16. prosinca 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2016/45), SL L 26, 31.1.2017., str. 1.
  4. Smjernica ESB/2014/15. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 1.2.2017., str. .
  5. Smjernica (EU) 2018/877 ESB od 1. lipnja 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2018/17), SL L 154, 18.6.2018., str. 22.
  6. Smjernica (EU) 2019/1386 ESB od 7. lipnja 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2019/18), SL L 232, 6.9.2019., str. 1.
 13. Uredba (EU) br. 1333/2014 ESB od 26. studenoga 2014. o statistici tržišta novca  (ESB/2014/48), SL L 359, 16.12.2014., str. 97.
  1. Uredba (EU) 2015/1599 ESB od 10. rujna 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca (ESB/2015/30), SL L 248, 24.9.2015., str. 45.
  2. Uredba (EU) 2019/113 ESB od 7. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca  (ESB/2018/33), SL L 23, 25.1.2019., str. 19.
  3. Uredba (EU) 2019/1677 ESB od 27. rujna 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca (ESB/2019/29), SL L 257, 8.10.2019., str. 18.
 14. Uredba (EU) br. 1374/2014 ESB od 28. studenoga 2014. o statističkim izvještajnim zahtjevima za osiguravajuća društva (ESB/2014/50), SL L 366, 20.12.2014., str. 36.
 15. Odluka (EU) 2015/32 ESB od 29. prosinca 2014. o odstupanjima koja se mogu odobriti prema Uredbi (EU) br. 1073/2013 o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (ESB/2013/38) (ESB/2014/62), SL L 5, 9.1.2015., str. 17.
 16. Uredba (EU) 2016/867 ESB od 18. svibnja 2016. o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku  (ESB/2016/13), SL L 144, 1.6.2016., str. 44.
 17. Smjernica ESB od 23. studenoga 2017. o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku (ESB/2017/38), SL L 333, 15.12.2017., str. 66.
  1. Smjernica (EU) 2020/381 ESB od 21. veljače 2020. o izmjeni Smjernice (EU) 2017/2335 o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku  (ESB/2020/11), SL L 69, 6.3.2020., str. 46.
 18. Uredba (EU) 2018/231 ESB od 26. siječnja 2018. o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove  (ESB/2018/2), SL L 45, 17.2.2018., str. 3.
 19. Smjernica (EU) 2018/876 ESB od 1. lipnja 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima (ESB/2018/16), SL L 154, 18.6.2018., str. 3.
  1. Smjernica (EU) 2019/1335 ESB od 7. lipnja 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2018/876 o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima  (ESB/2019/17), SL L 2018, 8.8.2019., str. 47.
 20. Preporuka ESB od 7. prosinca 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima  (ESB/2018/36), SL C 21, 17.1.2019., str. 1.
 21. Odluka (EU) 2019/1348 ESB od 18. srpnja 2019. o postupku priznavanja država članica izvan europodručja kao država članica izvjestiteljica prema Uredbi (EU) 2016/867 o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku  (ESB/2019/20), SL L 214, 16.8.2019., str. 3.