Rahoitusta, luottolaitoksia ja markkinoita koskevat tilastot

 1. EKP:n päätös, annettu 19 päivänä elokuuta 2010, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä (EKP/2010/10), EUVL L 226, 28.8.2010, s. 48.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös (EU) 2016/244, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä annetun päätöksen EKP/2010/10 muuttamisesta (EKP/2015/50), EUVL L 45, 20.2.2016, s. 13.
  2. EKP:n päätös (EU) 2017/468, annettu 26 päivänä tammikuuta 2017, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä annetun päätöksen EKP/2010/10 muuttamisesta  (EKP/2017/5), EUVL L 77, 22.3.2017, s. 1.
  3. Päätös EKP/2010/10. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 22.3.2017, s. .
 2. EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksestä  (EKP/2012/21), EUVL L 307, 7.11.2012, s. 89.
 3. EKP:n suositus, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksestä  (EKP/2012/22), EUVL C 339, 7.11.2012, s. 1.
 4. EKP:n asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/33), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1.Lisätietoja
  1. EKP:n asetus (EU) N:o 1375/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) muuttamisesta (EKP/2014/51), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 77.
 5. EKP:n asetus (eu) n:o 1072/2013, Annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/34), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51.Lisätietoja
  1. EKP:n asetus, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) muuttamisesta  (EKP/2014/30), EUVL L 205, 12.7.2014, s. 14.
 6. EKP:n asetus (eu) n:o 1073/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/38), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73.Lisätietoja
 7. EKP:n asetus (EU) N:o 1074/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtolaitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia euroalueen kotimaisilta muilta kuin rahalaitoksilta  (EKP/2013/39), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 94.Lisätietoja
 8. EKP:n asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/40), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107.Lisätietoja
 9. EKP:n asetus (EU) N:o 1409/2013, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, maksuliiketilastoista (EKP/2013/43), EUVL L 352, 17.12.2013, s. 18.
 10. EKP:n suositus, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, maksuliiketilastoista (EKP/2013/44), EUVL C 5, 9.1.2014, s. 1.
 11. EKP:n päätös, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6), EUVL L 104, 8.4.2014, s. 72.
  1. EKP:n päätös (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annetun päätöksen EKP/2014/6 muuttamisesta (EKP/2016/14), EUVL L 144, 1.6.2016, s. 99.
 12. EKP:n suositus, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/7), EUVL C 103, 8.4.2014, s. 1.
 13. EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014, raha- ja rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/15), EUVL L 340, 26.11.2014, s. 1.Lisätietoja
  1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/571, annettu 6 päivänä marraskuuta 2014, raha- ja rahoituslaitostilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2014/43), EUVL L 93, 9.4.2015, s. 82.
  2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/450, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, joilla muutetaan raha- ja rahoitustilastoista annettuja suuntaviivoja EKP/2014/15  (EKP/2015/44), EUVL L 86, 1.4.2016, s. 42.
  3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2017/148, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016, raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta  (EKP/2016/45), EUVL L 26, 31.1.2017, s. 1.
  4. Suuntaviivat EKP/2014/15. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti  EUVL L , 1.2.2017, s. .
  5. EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/877, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018, raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2018/17), EUVL L 154, 18.6.2018, s. 22.
  6. EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1386, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2019/18), EUVL L 232, 6.9.2019, s. 1.
 14. EKP:n asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48), EUVL L 359, 16.12.2014, s. 97.
  1. EKP:n asetus (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30), EUVL L 248, 24.9.2015, s. 45.
  2. EKP:n asetus (EU) 2019/113, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta  (EKP/2018/33), EUVL L 23, 25.1.2019, s. 19.
  3. EKP:n Asetus (EU) 2019/1677, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2019/29), EUVL L 257, 8.10.2019, s. 18.
 15. EKP:n asetus (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36.
 16. EKP:n päätös (EU) 2015/32, annettu 29 päivänä joulukuuta 2014, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) nojalla (EKP/2014/62), EUVL L 5, 9.1.2015, s. 17.Lisätietoja
 17. EKP:n asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta  (EKP/2016/13), EUVL L 144, 1.6.2016, s. 44.Lisätietoja
 18. Suuntaviivat (EU) 2017/2335, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä (EKP/2017/38), EUVL L 333, 15.12.2017, s. 66.
 19. EKP:n asetus (EU) 2018/231, annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2), EUVL L 45, 17.2.2018, s. 3.Lisätietoja
 20. EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/876, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018, yhteisötietorekisteristä  (EKP/2018/16), EUVL L 154, 18.6.2018, s. 3.
  1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1335, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, yhteisötietorekisteristä annettujen suuntaviivojen (EU) 2018/876 muuttamisesta  (EKP/2019/17), EUVL L 2018, 8.8.2019, s. 47.
 21. EKP:n suositus, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, yhteisötietorekisteristä  (EKP/2018/36), EUVL C 21, 17.1.2019, s. 1.
 22. EKP:n päätös (EU) 2019/1348, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2019, menettelystä, jonka mukaisesti euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot hyväksytään tietoja antaviksi jäsenvaltioiksi yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta annetun asetuksen (EU) 2016/867 nojalla  (EKP/2019/20), EUVL L 214, 16.8.2019, s. 3.