Rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika

 1. EKP otsus statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta, 19. august 2010  (EKP/2010/10), ELT L 226, 28.8.2010, lk 48.Täiendav teave
  1. EKP otsus (EL) 2016/244, 18. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta (EKP/2015/50), ELT L 45, 20.2.2016, lk 13.
  2. EKP otsus (EL) 2017/468, 26. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta  (EKP/2017/5), ELT L 77, 22.3.2017, lk 1.
  3. Otsus EKP/2010/10. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 22.3.2017, lk .
 2. EKP suunis väärtpaberite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta, 26. september 2012  (EKP/2012/21), ELT L 307, 7.11.2012, lk 89.
 3. EKP soovitus väärtpaberite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta, 26. september 2012  (EKP/2012/22), ELT C 339, 7.11.2012, lk 1.
 4. EKP määrus (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (uuesti sõnastatud), 24. september 2013 (EKP/2013/33), ELT L 297, 7.11.2013, lk 1.Täiendav teave
  1. EKP määrus (EL) nr 1375/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (EKP/2014/51), ELT L 366, 20.12.2014, lk 77.
 5. EKP määrus (EL) nr 1072/2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (uuesti sõnastatud), 24. september 2013  (EKP/2013/34), ELT L 297, 7.11.2013, lk 51.Täiendav teave
  1. EKP määrus, 8. juuli 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta  (EKP/2014/30), ELT L 205, 12.7.2014, lk 14.
 6. EKP määrus (EL) nr 1073/2013 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud), 18. oktoober 2013  (EKP/2013/38), ELT L 297, 7.11.2013, lk 73.Täiendav teave
 7. EKP määrus (EL) nr 1074/2013 statistikaaruandluse nõuete kohta postipankadele, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt, 18. oktoober 2013 (uuesti sõnastatud)  (EKP/2013/39), ELT L 297, 7.11.2013, lk 94.Täiendav teave
 8. EKP määrus (EL) nr 1075/2013 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud), 18. oktoober 2013 (EKP/2013/40), ELT L 297, 7.11.2013, lk 107.Täiendav teave
 9. EKP määrus (EL) nr 1409/2013 maksete statistika kohta, 28. november 2013  (EKP/2013/43), ELT L 352, 17.12.2013, lk 18.
 10. EKP soovitus maksete statistika kohta, 28. november 2013 (EKP/2013/44), ELT C 5, 9.1.2014, lk 1.
 11. EKP 24. veebruari 2014. aasta otsus Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2014/6), ELT L 104, 8.4.2014, lk 72.
  1. EKP otsus (EL) 2016/868, 18. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/6 Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2016/14), ELT L 144, 1.6.2016, lk 99.
 12. EKP 24. veebruari 2014. aasta soovitus Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2014/7), ELT C 103, 8.4.2014, lk 1.
 13. EKP suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud), 4. aprill 2014 (EKP/2014/15), ELT L 340, 26.11.2014, lk 1.Täiendav teave
  1. EKP suunis (EL) 2015/571, 6. november 2014, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2014/43), ELT L 93, 9.4.2015, lk 82.
  2. EKP suunis (EL) 2016/450, 4. detsember 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2015/44), ELT L 86, 1.4.2016, lk 42.
  3. EKP suunis (EL) 2017/148, 16. detsember 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2016/45), ELT L 26, 31.1.2017, lk 1.
  4. Suunis EKP/2014/15. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 1.2.2017, lk .
  5. EKP suunis (EL) 2018/877, 1. juuni 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17), ELT L 154, 18.6.2018, lk 22.
  6. EKP suunis (EL) 2019/1386, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2019/18), ELT L 232, 6.9.2019, lk 1.
 14. EKP määrus (EL) nr 1333/2014, 26. november 2014, rahaturgude statistika kohta (EKP/2014/48), ELT L 359, 16.12.2014, lk 97.
  1. EKP määrus (EL) 2015/1599, 10. september 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2015/30), ELT L 248, 24.9.2015, lk 45.
  2. EKP määrus (EL) 2019/113, 7. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2018/33), ELT L 23, 25.1.2019, lk 19.
  3. EKP määrus (EL) 2019/1677, 27. september 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2019/29), ELT L 257, 8.10.2019, lk 18.
 15. EKP määrus (EL) nr 1374/2014, 28. november 2014, kindlustusseltside statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2014/50), ELT L 366, 20.12.2014, lk 36.
 16. EKP otsus (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2013/38), 29. detsember 2014 (EKP/2014/62), ELT L 5, 9.1.2015, lk 17.Täiendav teave
 17. EKP määrus (EL) 2016/867, 18. mai 2016, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2016/13), ELT L 144, 1.6.2016, lk 44.
 18. EKP suunis, 23. november 2017, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38), ELT L 333, 15.12.2017, lk 66.
  1. EKP suunis (EL) 2020/381, 21. veebruar 2020, millega muudetakse suunist (EL) 2017/2335 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta  (EKP/2020/11), ELT L 69, 6.3.2020, lk 46.
 19. EKP määrus (EL) 2018/231, 26. jaanuar 2018, pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2), ELT L 45, 17.2.2018, lk 3.
 20. EKP suunis (EL) 2018/876, 1. juuni 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16), ELT L 154, 18.6.2018, lk 3.
  1. EKP suunis (EL) 2019/1335, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2019/17), ELT L 2018, 8.8.2019, lk 47.
 21. EKP soovitus, 7. detsember 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta  (EKP/2018/36), ELT C 21, 17.1.2019, lk 1.
 22. EKP otsus (EL) 2019/1348, 18. juuli 2019, euroalaväliste liikmesriikide tunnustamise kohta andmeid esitavate liikmesriikidena kooskõlas määrusega (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2019/20), ELT L 214, 16.8.2019, lk 3.