Menu

Pengestatistik, statistik over finansielle institutioner og markedsstatistik

 1. ECB's afgørelse af 19. august 2010 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav  (ECB/2010/10), EUT L 226 af 28.8.2010, s. 48.Læs mere
  1. ECB's afgørelse (EU) 2016/244 af 18. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/10 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav (ECB/2015/50), EUT L 45 af 20.2.2016, s. 13.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2017/468 af 26. januar 2017 om ændring af afgørelse ECB/2010/10 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav (ECB/2017/5), EUT L 77 af 22.3.2017, s. 1.
  3. Afgørelse ECB/2010/10. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 22.3.2017, s. .
 2. ECB's retningslinje af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase  (ECB/2012/21), EUT L 307 af 7.11.2012, s. 89.
 3. ECB's henstilling af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase  (ECB/2012/22), EUT C 339 af 7.11.2012, s. 1.
 4. ECB's Forordning (EU) Nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning) (ECB/2013/33), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 1.Læs mere
  1. ECBs forordning (EU) nr. 1375/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1071/2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33) (ECB/2014/51), EUT L 366 af 20.12.2014, s. 77.
 5. ECB's Forordning (EU) nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (omarbejdet)  (ECB/2013/34), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 51.Læs mere
  1. ECB's forordning af 8. juli 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser  (ECB/2014/30), EUT L 205 af 12.7.2014, s. 14.
 6. ECB's forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (omarbejdning)  (ECB/2013/38), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 73.Læs mere
 7. ECB's forordning (EU) nr. 1074/2013 af 18. oktober 2013 om statistiske rapporteringskrav for postgirokontorer, der modtager indskud fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet  (ECB/2013/39), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 94.Læs mere
 8. ECB's forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (omarbejdning)  (ECB/2013/40), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 107.Læs mere
 9. ECB's forordning (EU) nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik  (ECB/2013/43), EUT L 352 af 17.12.2013, s. 18.
 10. ECB's henstilling af 28. november 2013 om betalingsstatistik  (ECB/2013/44), EUT C 5 af 9.1.2014, s. 1.
 11. ECB's afgørelse af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2014/6), EUT L 104 af 8.4.2014, s. 72.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2016/868 af 18. maj 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2016/14), EUT L 144 af 1.6.2016, s. 99.
 12. ECB's henstilling af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter  (ECB/2014/7), EUT C 103 af 8.4.2014, s. 1.
 13. ECBs retningslinje af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik (omarbejdning) (ECB/2014/15), EUT L 340 af 26.11.2014, s. 1.Læs mere
  1. ECB's retningslinje (EU) 2015/571 af 6. november 2014 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2014/43), EUT L 93 af 9.4.2015, s. 82.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2016/450 af 4. december 2015 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2015/44), EUT L 86 af 1.4.2016, s. 42.
  3. ECB's retningslinje (EU) 2017/148 af 16. december 2016 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik (ECB/2016/45), EUT L 26 af 31.1.2017, s. 1.
  4. Retningslinje ECB/2014/15. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 1.2.2017, s. .
  5. ECB's retningslinje (EU) 2018/877 af 1. juni 2018 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2018/17), EUT L 154 af 18.6.2018, s. 22.
  6. ECB's retningslinje (EU) 2019/1386 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik (ECB/2019/18), EUT L 232 af 6.9.2019, s. 1.
 14. ECB's forordning (EU) nr. 1333/2014 af 26. november 2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2014/48), EUT L 359 af 16.12.2014, s. 97.
  1. ECB's forordning (EU) 2015/1599 af 10. september 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30), EUT L 248 af 24.9.2015, s. 45.
  2. ECB's forordning (EU) 2019/113 af 7. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2018/33), EUT L 23 af 25.1.2019, s. 19.
  3. ECB's forordning (EU) 2019/1677 af 27. september 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2019/29), EUT L 257 af 8.10.2019, s. 18.
 15. ECB's forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50), EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36.
 16. ECB's afgørelse (EU) 2015/32 af 29. december 2014 om undtagelser i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), EUT L 5 af 9.1.2015, s. 17.Læs mere
 17. ECB's forordning (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13), EUT L 144 af 1.6.2016, s. 44.
 18. ECB's retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2017/38), EUT L 333 af 15.12.2017, s. 66.
  1. ECB's retningslinje (EU) 2020/381 af 21. februar 2020 om ændring af retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2020/11), EUT L 69 af 6.3.2020, s. 46.
 19. ECB's forordning (EU) 2018/231 af 26. januar 2018 om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser (ECB/2018/2), EUT L 45 af 17.2.2018, s. 3.
 20. ECB's retningslinje (EU) 2018/876 af 1. juni 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD)  (ECB/2018/16), EUT L 154 af 18.6.2018, s. 3.
  1. ECB's retningslinje (EU) 2019/1335 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2018/876 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2019/17), EUT L 2018 af 8.8.2019, s. 47.
 21. ECB's henstilling af 7. december 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD)  (ECB/2018/36), EUT C 21 af 17.1.2019, s. 1.
 22. ECB's afgørelse (EU) 2019/1348 af 18. juli 2019 om proceduren for anerkendelse af medlemsstater uden for euroområdet som rapporterende medlemsstater i henhold til forordning (EU) 2016/867 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2019/20), EUT L 214 af 16.8.2019, s. 3.
 23. ECB's forordning (EU) 2020/533 af 15. april 2020 om forlængelse af tidsfristerne for indberetning af statistisk information (ECB/2020/23), EUT L 119 af 17.4.2020, s. 15.
 24. ECB's retningslinje (EU) 2020/497 af 20. marts 2020 om de kompetente nationale myndigheders registrering af visse oplysninger i registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2020/16), EUT L 106 af 6.4.2020, s. 3.