Měnová statistika a statistika finančních institucí a trhů

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 19. srpna 2010 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2010/10), Úř. věst. L 226, 28. 8. 2010, s. 48.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/244 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2015/50), Úř. věst. L 45, 20. 2. 2016, s. 13.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/468 ze dne 26. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2017/5), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
  3. Rozhodnutí ECB/2010/10. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 22. 3. 2017, s. .
 2. Obecné zásady ECB ze dne 26. září 2012 o rámci řízení kvality dat v centralizované databázi cenných papírů  (ECB/2012/21), Úř. věst. L 307, 7. 11. 2012, s. 89.
 3. Doporučení ECB ze dne 26. září 2012 o rámci řízení kvality dat v centralizované databázi cenných papírů  (ECB/2012/22), Úř. věst. C 339, 7. 11. 2012, s. 1.
 4. Nařízení ECB (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 1.Dodatečné informace
  1. Nařízení ECB (EU) č. 1375/2014 ze dne 10. prosince 2014,kterým se mění nařízení (EU) č. 1071/2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), Úř. věst. L 366, 20. 12. 2014, s. 77.
 5. Nařízení ECB (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění)  (ECB/2013/34), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 51.Dodatečné informace
  1. Nařízení ECB ze dne 8. července 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi  (ECB/2014/30), Úř. věst. L 205, 12. 7. 2014, s. 14.
 6. Nařízení ECB (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění) (ECB/2013/38), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 73.Dodatečné informace
 7. Nařízení ECB (EU) č. 1074/2013 ze dne 18. října 2013 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (přepracované znění)  (ECB/2013/39), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 94.Dodatečné informace
 8. Nařízení ECB (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (přepracované znění) (ECB/2013/40), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 107.Dodatečné informace
 9. Nařízení ECB (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43), Úř. věst. L 352, 17. 12. 2013, s. 18.
 10. Doporučení ECB ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/44), Úř. věst. C 5, 9. 1. 2014, s. 1.
 11. Rozhodnutí ECB ze dne 24. února 2014 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank  (ECB/2014/6), Úř. věst. L 104, 8. 4. 2014, s. 72.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/868 ze dne 18. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/6 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (ECB/2016/14), Úř. věst. L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
 12. Doporučení ECB ze dne 24. února 2014 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (ECB/2014/7), Úř. věst. C 103, 8. 4. 2014, s. 1.
 13. Obecné zásady ECB ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (přepracované znění) (ECB/2014/15), Úř. věst. L 340, 26. 11. 2014, s. 1.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2015/571 ze dne 6. listopadu 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2014/43), Úř. věst. L 93, 9. 4. 2015, s. 82.
  2. Obecné zásady ECB (EU) 2016/450 ze dne 4. prosince 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2015/44), Úř. věst. L 86, 1. 4. 2016, s. 42.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2017/148 ze dne 16. prosince 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2016/45), Úř. věst. L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
  4. Obecné zásady ECB/2014/15. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 1. 2. 2017, s. .
  5. Obecné zásady ECB (EU) 2018/877 ze dne 1. června 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2018/17), Úř. věst. L 154, 18. 6. 2018, s. 22.
  6. Obecné zásady ECB (EU) 2019/1386 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2019/18), Úř. věst. L 232, 6. 9. 2019, s. 1.
 14. Nařízení ECB (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48), Úř. věst. L 359, 16. 12. 2014, s. 97.
  1. Nařízení ECB (EU) 2015/1599 ze dne 10. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů  (ECB/2015/30), Úř. věst. L 248, 24. 9. 2015, s. 45.
  2. Nařízení ECB (EU) 2019/113 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů  (ECB/2018/33), Úř. věst. L 23, 25. 1. 2019, s. 19.
  3. Nařízení ECB (EU) 2019/1677 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2019/29), Úř. věst. L 257, 8. 10. 2019, s. 18.
 15. Nařízení ECB (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50), Úř. věst. L 366, 20. 12. 2014, s. 36.
 16. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/32 ze dne 29. prosince 2014 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Úř. věst. L 5, 9. 1. 2015, s. 17.Dodatečné informace
 17. Nařízení ECB (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku  (ECB/2016/13), Úř. věst. L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
 18. Obecné zásady ECB ze dne 23. listopadu 2017 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38), Úř. věst. L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2020/381 ze dne 21. února 2020, kterými se mění obecné zásady (EU) 2017/2335 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku  (ECB/2020/11), Úř. věst. L 69, 6. 3. 2020, s. 46.
 19. Nařízení ECB (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2), Úř. věst. L 45, 17. 2. 2018, s. 3.
 20. Obecné zásady ECB (EU) 2018/876 ze dne 1. června 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/16), Úř. věst. L 154, 18. 6. 2018, s. 3.
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2019/1335 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2018/876 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2019/17), Úř. věst. L 2018, 8. 8. 2019, s. 47.
 21. Doporučení ECB ze dne 7. prosince 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách  (ECB/2018/36), Úř. věst. C 21, 17. 1. 2019, s. 1.
 22. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1348 ze dne 18. července 2019 o postupu uznávání členských států mimo eurozónu za zpravodajské členské státy podle nařízení (EU) 2016/867 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2019/20), Úř. věst. L 214, 16. 8. 2019, s. 3.