Menu

ECB/2014/62

  1. Sklep ECB (EU) 2015/32 z dne 29. decembra 2014 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), UL L 5, 9. 1. 2015, str. 17.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Odločba ECB z dne 6. marca 2009 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (ES) št. 958/2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8)  (ECB/2009/4), UL L 72, 18. 3. 2009, str. 21.
    2. Sklep ECB z dne 7. decembra 2012 o spremembi Odločbe ECB/2009/4 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (ES) št. 958/2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8)  (ECB/2012/28), UL L 9, 15. 1. 2013, str. 11.