Menu

ECB/2014/62

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/32 z 29. decembra 2014 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2015, s. 17.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 6. marca 2009 o výnimkách, ktoré môžu byť udelené podľa nariadenia (ES) č. 958/2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8)  (ECB/2009/4), Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2009, s. 21.
    2. Rozhodnutie ECB zo 7. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2009/4 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (ES) č. 958/2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8)  (ECB/2012/28), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2013, s. 11.