Menu

ECB/2014/62

  1. Besluit (EU) 2015/32 van de ECB van 29 december 2014 houdende vrijstellingen die toegekend kunnen worden krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), PB L 5 van 9.1.2015, blz. 17.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Beschikking van de ECB van 6 maart 2009 houdende vrijstellingen die kunnen worden verleend krachtens Verordening (EG) nr. 958/2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), PB L 72 van 18.3.2009, blz. 21.
    2. Besluit van de ECB van 7 december 2012 tot wijziging van Beschikking ECB/2009/4 houdende vrijstellingen die kunnen worden verleend krachtens Verordening (EG) nr. 958/2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2007/8) (ECB/2012/28), PB L 9 van 15.1.2013, blz. 11.