Menu

ECB/2014/62

  1. ECB Lēmums (ES) 2015/32 (2014. gada 29. decembris), par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), OV L 5, 9.1.2015, 17. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2009. gada 6. marts) par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 958/2007 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), OV L 72, 18.3.2009, 21. lpp..
    2. ECB Lēmums (2012. gada 7. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2009/4 par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 958/2007 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2007/8) (ECB/2012/28), OV L 9, 15.1.2013, 11. lpp..