Menu

ECB/2014/62

  1. 2014 m. gruodžio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2015/32 dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38)  (ECB/2014/62), OL L 5, 2015 1 9, p. 17.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2009 m. kovo 6 d. ECB sprendimas dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 958/2007 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), OL L 72, 2009 3 18, p. 21.
    2. 2012 m. gruodžio 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2009/4 dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 958/2007 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2007/8)  (ECB/2012/28), OL L 9, 2013 1 15, p. 11.