EKB/2014/62

  1. A befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról szóló 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) alapján engedélyezhető eltérésekről szóló 2014. december 29-i (EU) 2015/32 EKBi határozat (EKB/2014/62), HL L 5., 2015.1.9., 17. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2009. március 6.) a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó statisztikákról szóló, 958/2007/EK (EKB/2007/8) rendelet alapján adható felmentésekről  (EKB/2009/4), HL L 72., 2009.3.18., 21. o.
    2. Az EKB 2012. december 7-i határozata a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó statisztikákról szóló 958/2007/EK (EKB/2007/8) rendelet alapján adható felmentésekről szóló EKB/2009/4 határozat módosításáról (EKB/2012/28), HL L 9., 2013.1.15., 11. o.