EKP/2014/62

  1. EKP:n päätös (EU) 2015/32, annettu 29 päivänä joulukuuta 2014, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) nojalla (EKP/2014/62), EUVL L 5, 9.1.2015, s. 17.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2009, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 958/2007 (EKP/2007/8) nojalla  (EKP/2009/4), EUVL L 72, 18.3.2009, s. 21.
    2. EKP:n päätös, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 958/2007 (EKP/2007/8) nojalla annetun päätöksen EKP/2009/4 muuttamisesta  (EKP/2012/28), EUVL L 9, 15.1.2013, s. 11.