Menu

EKP/2014/62

  1. EKP otsus (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2013/38), 29. detsember 2014 (EKP/2014/62), ELT L 5, 9.1.2015, lk 17.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 6. märts 2009, seoses eranditega, mida võib teha määruse (EÜ) nr 958/2007 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2007/8)  (EKP/2009/4), ELT L 72, 18.3.2009, lk 21.
    2. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2009/4 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EÜ) nr 958/2007 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) (EKP/2007/8) alusel, 7. detsember 2012  (EKP/2012/28), ELT L 9, 15.1.2013, lk 11.