Menu

ECB/2014/62

  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/32 af 29. december 2014 om undtagelser i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), EUT L 5 af 9.1.2015, s. 17.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's beslutning af 6. marts 2009 om undtagelser i henhold til forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8) om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver  (ECB/2009/4), EUT L 72 af 18.3.2009, s. 21.
    2. ECB's afgørelse af 7. december 2012 om ændring af beslutning ECB/2009/4 om undtagelser i henhold til forordning (EF) nr. 958/2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8) (ECB/2012/28), EUT L 9 af 15.1.2013, s. 11.