Menu

ECB/2014/62

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/32 ze dne 29. prosince 2014 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Úř. věst. L 5, 9. 1. 2015, s. 17.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 6. března 2009 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (ES) č. 958/2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), Úř. věst. L 72, 18. 3. 2009, s. 21.
    2. Rozhodnutí ECB ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2009/4 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (ES) č. 958/2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8) (ECB/2012/28), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2013, s. 11.