Menu

ЕЦБ/2014/62

  1. Решение (ЕС) 2015/32 на ЕЦБ от 29 декември 2014 година относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ЕЦБ/2014/62), OВ L 5, 9.1.2015 г., стр. 17..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 6 март 2009 година относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 958/2007 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2007/8) (ЕЦБ/2009/4), OВ L 72, 18.3.2009 г., стр. 21..
    2. Решение на ЕЦБ от 7 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2009/4 относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 958/2007 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2007/8)  (ЕЦБ/2012/28), OВ L 9, 15.1.2013 г., стр. 11..