EBC/2014/15

 1. Wytyczne EBC z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (wersja przekształcona) (EBC/2014/15), Dz.U. L 340 z 26.11.2014, str. 1.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowane)  (EBC/2007/9), Dz.U. L 341 z 27.12.2007, str. 1.
   1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie niektórych obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej wobec EBC oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych z dziedziny statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2003/2), Dz.U. L 241 z 26.9.2003, str. 1.
   2. Wytyczne EBC z dnia 13 lutego 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 dotyczące niektórych wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej EBC i procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2004/1), Dz.U. L 83 z 20.3.2004, str. 29.
   3. Wytyczne EBC z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4), Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 6.
   4. Sprostowanie do wytycznych EBC z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowanych) (EBC/2007/9) , Dz.U. L 84 z 26.3.2008, str. 393.
  2. Wytyczne EBC z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/31), Dz.U. L 53 z 26.2.2009, str. 76.
  3. Wytyczne EBC z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych  (EBC/2009/23), Dz.U. L 16 z 21.1.2010, str. 6.
  4. Wytyczne EBC z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych  (EBC/2011/13), Dz.U. L 228 z 3.9.2011, str. 37.
  5. Wytyczne EBC/2007/9. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 14.9.2012.