BĊE/2014/15

 1. Linja Gwida tal-BĊE tal-4 ta’ April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (riformulazzjoni) (BĊE/2014/15), ĠU L 340, 26.11.2014, pġ. 1.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-1 ta' Awwissu 2007 dwar statistika monetarja, ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (abbozzat mill-ġdid)  (BĊE/2007/9), ĠU L 341, 27.12.2007, pġ. 1.
   1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-6 ta' Frar, 2003, dwar ċerti ħtiġiet ta' rappurtar statistiku tal-BĊE u l-proċeduri għar-rappurtar ta' informazzjoni statistika mill-banek ċentrali nazzjonali fil-qasam ta' l-istatistika monetarja u bankarja (BĊE/2003/2), ĠU L 241, 26.9.2003, pġ. 1.
   2. Linja ta'Gwida tal-BĊE tat-13 ta’ Frar, 2004 li temenda l-Linja ta'Gwida BĊE/2003/2 dwar ċerti ħtiġiet għal rappurtar ta’ statistiċi tal-BĊE u l-proċeduri dwar ir-rappurtar li jsir mill-banek ċentrali nazzjonali ta’ informazzjoni ta’ l-istatistika fil-qasam tal-flus u l-istatistiċi bankarji (BĊE/2004/1), ĠU L 83, 20.3.2004, pġ. 29.
   3. Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-15 ta' Frar, 2005, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2003/2 dwar ċerti obbligi ta' rapportar ta' statistika tal-BĊE u l-proċeduri għar-rapportar ta' l-informazzjoni statistika fil-qasam ta' l-istatistika monetarja u bankarja mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2005/4), ĠU L 109, 29.4.2005, pġ. 6.
   4. Rettifika għal-Linja Gwida tal-BĊE ta' l-1 t'Awwissu 2007 dwar l-istatistika monetarja, ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji u tas-swieq (abbozzata mill-ġdid) (BĊE/2007/9) , ĠU L 84, 26.3.2008, pġ. 393.
  2. Linja Gwida tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq (ifformulata mill-ġdid)  (BĊE/2008/31), ĠU L 53, 26.2.2009, pġ. 76.
  3. Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-4 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq  (BĊE/2009/23), ĠU L 16, 21.1.2010, pġ. 6.
  4. Linja Gwida tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq (BĊE/2011/13), ĠU L 228, 3.9.2011, pġ. 37.
  5. Linja Gwida BĊE/2007/9. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 14.9.2012.